Váš partner pri príprave europrojektov

Vitajte na stránkach spoločnosti SOFICO, s.r.o.

SOFICO, s.r.o. je konzultačná spoločnosť poskytujúca poradenské služby primárne v oblasti prípravy projektov financovaných z eurofondov a iných grantových programov.

Poradenská činnosť je zameraná hlavne na posúdenie investičných projektov z hľadiska ich možností financovania a vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vrátane podpornej dokumentácie. V tejto súvislosti ide hlavne o vypracovanie finančno-ekonomických analýz, štúdií uskutočniteľnosti, podnikateľských zámerov, stavebných zámerov verejnej práce.

Komu poskytujeme služby

Služby sú poskytované pre verejný aj súkromný sektor, hlavne pre projekty so zameraním na oblasť životného prostredia, zdravotníctva,  priemyslu, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a občianskej infraštruktúry.

čítaj viac

Kvalita služieb

Kvalita poskytovaných služieb je založená na dlhoročných skúsenostiach zakladateľa a vlastníka spoločnosti Ing. Rastislava Solára, ktorý pôsobí v oblasti využívania eurofondov už od roku 2000.

čítaj viac