Váš partner pri príprave europrojektov

Realizované projekty


Rok/Názov projektu Výzva/Program Rozsah prác Klient

2015 - 2022
Monitorovanie príjmov a výdavkov projektu v období udržateľnoti projektov vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry OPŽP-PO1 Monitoring príjmov vodárenské spoločnosti
Vypracovanie aktualizovaných finančných analýz k záverečnej žiadosti o platbu projektov vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP vodárenské spoločnosti

2014
Technická pomoc k vykazovaniu príjmov projektu OPŽP-PO1 Technická pomoc PVS, a.s. Poprad
Martin - IBV Tomčany-Veľká Hora, vodovod a splašková kanalizácia OPŽP-PO1-14-1 FA Turvod, a.s. Martin
Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie OPŽP-PO1-14-1 FA Turvod, a.s. Martin
Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP
SZ záver. ek. hodnot.
TAVOS, a.s. Piešťany
Technická pomoc k vykazovaniu príjmov projektu OPŽP-PO1 Technická pomoc MESTSKÁ ČOV s.r.o. Hlohovec
Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa OPŽP-PO1 SZ záver. ek. hodnot. PVS, a.s. Poprad

2013
Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP PVS, a.s. Poprad
Intenzifikácia ČOV Bardejov OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP VVS, a.s. Košice
Nitra-dobudovanie kanalizačnej siete OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP ZsVS, a.s. Nitra
Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra OPŽP-PO1-13-1 FA, SZ BVS, a.s. Bratislava
Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizovanie OPŽP-PO1-13-1 FA Turvod, a.s. Martin
Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov OPŽP-PO1-13-1 FA VVS, a.s. Košice
Žitavany - kanalizácia OPŽP-PO1-13-1 FA ZsVS, a.s. Nitra
Šurany - kanalizácia a ČOV OPŽP-PO1-13-1 FA ZsVS, a.s. Nitra
Kolárovo - kanalizácia a ČOV OPŽP-PO1-13-1 FA ZsVS, a.s. Nitra
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok OPŽP-PO1-13-1 FA PVS, a.s. Poprad
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves OPŽP-PO1-13-1 FA PVS, a.s. Poprad
SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP VSR, a.s. Ružomberok
Technická pomoc k vykazovaniu príjmov projektu OPŽP-PO1 Technická pomoc VSR, a.s. Ružomberok
Trnové – kanalizácia OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP SeVaK, a.s. Žilina
Martin, Ostredok - vodovod OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP Turvod, a.s. Martin
ČOV Hlohovec OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP MESTSKÁ ČOV, s.r.o. Hlohovec
Necpaly – kanalizácia OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP Turvod, a.s. Martin
Martin - Odkanalizovanie MČ Tomčany - IBV pri Jordáne OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP Turvod, a.s. Martin
Moderné obrábacie a nárezové centrum KaHR-111DM-1301 ŽoNFP, FA LUNIT Zvolen
Technológia na výrobu 3D dizajnových nábytkových výplní KaHR-111DM-1301 ŽoNFP, FA proALU s.r.o. Zvolen
Pálenica a pivovar Turák a vnuk KaHR-111DM-1301 ŽoNFP, FA agaSSe s.r.o. Bratislava
Inovácia polygrafickej technológie za účelom rozšírenia výrobného programu KaHR-111SP-1201 ŽoNFP, FA OTA, a.s. Košice

2012
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza OPŽP-PO1-08-1-VP CBA – aktualizácia StVS, a.s. Banská Bystrica
ČOV Rohožník - Rekonštrukcia a modernizácia OPŽP-PO1 SZ, FA BVS, a.s. Bratislava
ČOV Brezová – rekonštrukcia a modernizácia OPŽP-PO1 SZ, FA BVS, a.s. Bratislava
Verejná kanalizácia Rajec – Rekonštrukcia stokovej siete a ČOV - I. Etapa OPŽP-PO1 FA k záver. ŽoP SeVaK, a.s. Žilina
Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd OPŽP-PO1-12-1 ŽoNFP, FA SHMÚ Bratislava
Požičovňa športových potrieb penzión Zuberec KaHR-31SP-1101 ŽoNFP, FA FO

2011
Vplyv vyhlášky č. 217/2011 Z.z. o regulácii cien vodného a stočného na financovanie vodárenských projektov financovaných z Kohézneho fondu OPŽP-PO1 Analýza vplyvu Asociácia vodárenských spoločností
Prevádzka na zhodnocovanie ostatných odpadov technológiou "Ecocycling" v k.ú. Veľké Kosihy OPŽP-PO4-11-3 ŽoNFP, FA Komunálna spoločnosť s.r.o. Veľké Kosihy
Gabčíkovo – dobudovanie kanalizačnej siete OPŽP-PO1-10-2 FA obec Gabčíkovo
Martin, Ostredok – kanalizácia OPŽP-PO1-10-2 FA Turvod, a.s. Martin
Sládkovičovo – kanalizácia a ČOV OPŽP-PO1-10-2 SZ, FA mesto Sladkovičovo
Topoľčianky - dobudovanie kanalizácie OPŽP-PO1-10-2 FA ZsVS, a.s. Nitra
Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce (financovaný z Kohézneho fondu) CF CBA k záver. správe NDS, a.s. Bratilava
Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer (financovaný z Kohézneho fondu) CF CBA k záver. správe NDS, a.s. Bratilava

2010
Banská Bystrica - Sústava na likvidáciu odpadových vôd ISPA CBA k záver. správe StVS, a.s. Banská Bystrica
ČOV Detva – intenzifikácia OPŽP-PO1-10-1 FA StVS, a.s. Banská Bystrica
ČOV Handlová – intenzifikácia OPŽP-PO1-10-1 FA StVS, a.s. Banská Bystrica
ČOV Veľký Krtíš – intenzifikácia OPŽP-PO1-10-1 FA StVS, a.s. Banská Bystrica
Kanalizácia a ČOV Sereď OPŽP-PO1-10-1 FA ZsVS, a.s. Nitra
Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce OPŽP-PO1-10-1 FA ZsVS, a.s. Nitra
Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica OPŽP-PO1-10-1 FA mesto Považská Bystrica
Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska Nemšová OPZ 2010/2.1/01 ŽoNFP, KRP, FA mesto Nemšová
Dobudovanie verejnej kanalizácie v obci Lipovec CBC PL-SK 2. výzva FEA obec Lipovec
Dobudovanie verejnej kanalizácie v obci Turčianske Kľačany CBC PL-SK 2. výzva FEA obec Turčianske Kľačany
Rekonštrukcia a modernizácia budovy B polikliniky SANAT Levice OPZ 2009/2.1/02 ŽoNFP, KRP, FA SANAT, spol. s.r.o. Levice
SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače OPŽP-PO1-08-1-VP ŠU, CBA, ŽoPP, ŽoNFP VSR, a.s. Ružomberok

2009
Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom OPŽP-PO1-09-3 SZ, FA TAVOS, a.s. Piešťany
Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd OPŽP-PO1-09-3 FA ZsVS, a.s. Nitra
Necpaly – kanalizácia OPŽP-PO1-09-3 FA Turvod, a.s. Martin
Dolný Bar – kanalizácia OPŽP-PO1-09-3 FA obec Dolný Bar
Fiľakovo - intenzifikácia a rozšírenie ČOV OPŽP-PO1-09-3 FA StVS, a.s. Banská Bystrica
Tisovec – intenzifikácia ČOV OPŽP-PO1-09-3 FA StVS, a.s. Banská Bystrica
Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu – Kanalizácia Podunajské Biskupice, 1, etapa OPŽP-PO1-09-3 FA M.č. Bratislava - Podunajské Biskupice
Obytný súbor Bilbao Martin – Veľká Hora II – 1. etapa, vodovod a kanalizácia OPŽP-PO1-09-3 FA mesto Martin
Modernizácia prístavby polikliniky NsP Hlohovec OPZ 2009/2.1/01 ŽoNFP, KRP, FA Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.
Úprava vodného toku Bystrá v intraviláne obce Spišské Bystré OPŽP-PO2-09-1 ŽoNFP obec Spišské Bystré
Úprava vodného toku v obci Vydrník OPŽP-PO2-09-1 ŽoNFP obec Vydrník
Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá OPŽP-PO2-09-1 ŽoNFP mesto Spišská Belá
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Spišskej Belej OPŽP-PO4-09-2 ŽoNFP, FA mesto Spišská Belá
Holíč – Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV OPŽP-PO1-09-1 FA BVS, a.s. Bratislava
Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV OPŽP-PO1-09-1 ŽoNFP, FA VSR, a.s. Ružomberok
Mestská ČOV Hlohovec – rekonštrukcia OPŽP-PO1-09-1 SZ, FA MESTSKÁ ČOV s.r.o. Hlohovec
Považská Bystrica, miestna časť Podvažie – rozšírenie vodovodu OPŽP-PO1-09-1 FA mesto Považská Bystrica
Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR OPZ 2008/2.2/01 ŽoNFP, KRP, FA NTS SR

2008
Martinská Nemocnica – Dostavba Chirurgického pavilónu 04 OPZ 2008/1.2/01 ŽoNFP, FA Martinská fakultná nemocnica
Žilina – odkanalizovanie mestských častí SZ SeVaK, a.s. Žilina
Okoličné – geotermálny vrt GO-1 Nórsky FM 0607 FA West Tatra Wellnes, a.s. L. Mikuláš
Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN+ČOV Environment. fond FA obec Zemianske Sady
Papradňanská dolina – kanalizácia OPŽP-PO1-08-2 FA PoVS, a.s. Považská Bystrica
SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce OPŽP-PO1-08-2 ŽoNFP, FA VSR, a.s. Ružomberok
Trnové – kanalizácia OPŽP-PO1-08-2 ŽoNFP, FA SeVaK, a.s. Žilina
Veľká Javorina – Bradlo, odkanalizovanie mikroregiónu Stará Turá, Stará Turá – Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd OPŽP-PO1-10-2 SZ, FA AQUATUR, a.s. Stará Turá
Zhodnocovanie odpadového papiera v procese výroby betónových stavebných materiálov OPŽP-PO4-08-3 ŽoNFP, FA Kvadroeko, s.r.o. Púchov
Recyklácia stavebného odpadu a jeho následné zhodnotenie OPŽP-PO4-08-3 ŽoNFP, FA TRANS GROUP SLOVAKIA, s.r.o. Ba
Modernizácia polygrafickej technológie KaHR-111SP-0801 FA GRAFOBAL, a.s. Skalica
Rekonštrukcia a nadstavba Základnej školy v Zlatých Klasoch ROP -1.1-2008/01 FA obec Zlaté Klasy
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Zaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná SZ OVS, a.s. Dolný Kubín

2007
Technická pomoc pre vládu Macedónskej republiky pripraviť programovacie dokumenty IPA pre komponent 3 a 4 Tech. asistencia Operačý program Regionálny rozvoj European Agency for Reconstruction

2006
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce OPŽP-PO1 Technická pomoc
ŠU, SZ, CBA, ŽoPP
SeVaK, a.s. Žilina
Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany OPŽP-PO1 Technická pomoc
ŠU, SZ, CBA, ŽoPP
TAVOS, a.s. Piešťany

2005
Malacky – Kúty, prívod vody OPŽP-PO1 ŠU, Projekt. zámer veľkého projektu BVS, a.s. Bratislava
Chropov – rekonštrukcia vodovodu Environment. fond FA obec Chropov
Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV OPZI 2.1 FA obec Zemianske Sady
Dobudovanie kanalizačného systému v obci Plavecký Peter OPZI 2.1 FA obec Plavcký Peter
Penzión „Alfréd“ - I. etapa vybudovania kúpeľného areálu „Probstner“ v Ľubovnianskych kúpeľoch TDGS K1 Finančný plán FO

2004
Ochrana vodných zdrojov Trenčianskeho regiónu - odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd CF 2000-2006 CBA, žiadosť TVS, a.s. Trenčín
Hurbanovo – Rozšírenie kanalizačnej stoky A, B, C OPZI 2.1 FA KOMVAK, a.s. Komárno

2003
Dobudovanie ČOV Poprad – Matejovce CF 2000-2006 CBA PVS, a.s. Poprad
Priemyselný park Spišská Nová Ves – Vypracovanie tendrovej dokumentácie Phare TD v zmysle PRAG mesto Spišská Nová Ves

2002
Systém nakladania s odpadovými vodami v regióne Šaľa ISPA ŠU, CBA, žiadosť ZsVS, a.s. Nitra
Technická asistencia pre prípravu tendrovej dokumentácie pre projekty Phare ECOSOC 2001 Phare ECOSOC 2001 Tendrová dokument. Úrad vlády SR, CFCU

Zoznam skratiek uvedených v rozsahu prác:

CBA cost benefit analýza
FA finančná analýza
KRP komplexný reštrukturalizačný program
SZ stavebný zámer verejnej práce časť C. Ekonomická správa)
ŠU štúdia uskutočniteľnosti
ŽoNFP žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ŽoPP žiadosť o potvrdenie pomoci
ŽoP žiadosť o platbu

Pozn.: Projekty realizované do obdobia založenia spoločnosti SOFICO, s.r.o. boli realizované firmou SOLAR & Associates.


Projekty s medzinárodnou účasťou

Dátum Miesto Pozícia Popis projektu
02/2007 – 07/2007 Skopje, Macedónsko Finančno – ekonomický expert(kľúčový expert) Názov projektu: Technická pomoc pre vládu Macedónskej republiky pripraviť programovacie dokumenty IPA pre komponent 3 a 4
Investor: European Agency for Reconstruction, Skopje, Macedonia
Popis prác: Vypracovanie programových dokumentov Strategický rámec súdržnosti (Strategic Coherence Framework) pre programovacie obdobie 2007-2013, Operačný program Regionálny rozvoj pre obdobie 2007-2009 zahŕňajúci sektor doprava a životné prostredie a Operačný program ľudské zdroje pre obdobie 2007-2009
Vykonané služby: zodpovedný za vypracovanie Operačného programu Regionálny rozvoj, časť životné prostredie
Stav: programové dokumenty schválené

03/2006 – 06/2009 Bratislava, Stredné Kysuce Finančno – ekonomický expert Názov projektu: Odborná pomoc pri príprave projektov kohézneho fondu pre vodárenský sektor (číslo zmluvy 2003SK16PPA009.004) – projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.
Investor: Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Investičný náklad: 73 mil. €
Popis prác: Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, EIA, stavebného zámeru, dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, finančnej a ekonomickej analýzy a žiadosti o financovanie z Kohézneho fondu.
Vykonané služby: finančná časť štúdie uskutočniteľnosti, finančná a ekonomická analýza týkajúca sa stavebného zámeru, finančná a ekonomická analýza (metódou modifikovaného finančného deficitu), a žiadosť pre Kohézny fond
Stav: všetky dokumenty vypracované, investor z dôvodu nedostatku zdrojov projekt zastavil


01/2005 – 09/2006 Bratislava,
Trnava,
Piešťany
Finančno – ekonomický expert Názov projektu: Technická asistencia pri príprave projektov pre Kohézny fond v slovenskom vodnom sektore, Slovenská republika / Región TRNAVA” (EUROPAID/119496/D/SV/SK)
Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Investičný náklad: 79 mil. €
Popis prác: Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, EIA, stavebného zámeru, finančnej a ekonomickej analýzy a žiadosti o financovanie z Kohézneho fondu projektu Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany
Vykonané služby: finančná časť štúdie uskutočniteľnosti, finančná a ekonomická analýza týkajúca sa stavebného zámeru, finančná a ekonomická analýza (metódou modifikovaného finančného deficitu), a príslušná časť žiadosti pre Kohézny fond
Stav: dokumenty schválené, z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov projekt presunutý do program. obdobia 2007-2013


08/2002 – 10/2002 Šaľa,
Bratislava
Finančný expert Názov projektu: Systém nakladania s odpadovými vodami v regióne Šaľa - Technická asistencia pre prípravu ISPA žiadosti a tendrovej dokumentácie
Investor: MŽP SR, Implementačná agentúra
Investičný náklad: 7 mil. €
Popis prác: príprava ISPA žiadosti a ostatných podporných dokumentov a tendrovej dokumentácie v zmysle PRAG a FIDIC
Vykonané služby: ako finančný expert vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy v rámci štúdie uskutočniteľnosti a spracovanie relevantnej časti žiadosti
Stav: žiadosť schválená, projekt úspešne realizovaný, v prevádzke


07/2002 – 08/2002 Bratislava Expert na tendrovú dokumentáciu Názov projektu: Technická asistencia pre prípravu tendrovej dokumentácie pre projekty Phare ECOSOC 2001
Investor: Úrad vlády SR, CFCU
Popis prác: príprava tendrovej dokumentácie na práce v zmysle PRAG pre 5 projektov - 3 priemyselné parky (Spišská Nová Ves, Humenné, Rožňava, vybavenie potrebnou infraštruktúrou) a 2 projekty rozvoja turistického ruchu (Veľká Domaša, Zemplínska Šírava, výstavba kanalizačných sietí a ČOViek pre okolité obce).
Vykonané služby: lokálny manažér projektu, spracovanie údajov z projektovej dokumentácie a príprava jednotlivých zväzkov TD pre všetkých 5 projektov.


01/2001 – 03/2001 Spišská
Nová Ves
Finančný
expert
Názov projektu: Technická asistencia na dokončenie výstavby priemyselného parku Spišská Nová Ves
Investor: Úrad vlády SR, CFCU
Popis prác: Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a projektového fiche pre projekt rozvoja drevospracujúceho priemyslu v regióne s vysokou nezamestnanosťou
Vykonané služby: Vypracovanie finančno-ekonomickej časti štúdie uskutočniteľnosti (finančná a ekonomická analýza); manažment technickej asistencie na mieste projektu
Stav: žiadosť schválená, projekt úspešne realizovaný, v prevádzke